iSee, iFeel, iBlog
Between two fires

As-salamu-‘alaykum,

This blog post is long overdue. Those who follow me on instagram may have seen my latest post which was very emotional. I uploaded my cry for help when things were getting a bit too much. I have been struggling with this for a very long time, but that day it was the straw that broke the camel’s back so I reached out for you, my lovely followers.

So what’s wrong with me? I’m…

View On WordPress

Tussen twee vuren

As-salamu-‘alaykum,

Deze blog post heeft lang op zich laten wachten. Zij die me volgen op instagram hebben waarschijnlijk wel mijn laatste post gezien die erg emotioneel was. I had mijn schreeuw om hulp geüpload toen het even allemaal te veel werd. Ik worstel hier al een lange tijd mee, maar die dag was het gewoon de druppel die de emmer deed overlopen, dus keerde ik me tot jullie, mijn lieve…

View On WordPress

New bilingual blog & logo

New bilingual blog & logo

As-salamu-‘alaykum,

Remember me? I know, it has been ages since I interacted with you. First there was my event, then my finals and then I decided to go offline during the month of Ramadan to focus on what’s more important. I’ll tell you more about the latter in my next blog post  ان شاء الله  {in-sha-Allah}.

But let’s talk about other stuff! now Such as why everything looks so different on the…

View On WordPress

Nieuwe tweetalige blog & logo

Nieuwe tweetalige blog & logo

As-salamu-‘alaykum,

Ken je me nog? Ik weet het, het is een eeuwigheid geleden dat ik nog met jullie heb gesproken. Eerst kwam het door mijn evenement, dan mijn eindexamens en dan besloot ik om offline te gaan gedurende de maand Ramadan om me te focussen op wat belangrijker is. Over dat laatste vertel ik jullie meer in mijn volgende blogpost  ان شاء الله  {in-sha-Allah}.

Maar laten we het nu over…

View On WordPress

As-salamu-‘alaykum, Remember me? I know, it has been ages since I interacted with you. First…

As-salamu-‘alaykum,

Remember me? I know, it has been ages since I interacted with you. First there was my event, then my finals and then I decided to go offline during the month of Ramadan to focus on what’s more important. I’ll tell you more about the latter in my next blog post  ان شاء الله  {in-sha-Allah}.

But let’s talk about other stuff now! Such as why everything looks so different on the…

View On WordPress

Social media detox

As-salamu-‘alaykum,

View On WordPress

Sociale media ontgifting

As-salamu-‘alaykum,

View On WordPress

Social media detox

As-salamu-‘alaykum,

View On WordPress

Meertalig
Multilanguage